Aparat

Prywatny Gabinet USG

lek.med. Elżbieta Bowszys

10-346, Olsztyn
ul. Niedziałkowskiego 4/2

Rejestracja wyłącznie telefoniczna
0 600 513 508

Wysokiej klasy wielodyscyplinarny, cyfrowy ultrasonograf ESAOTE Mylab 60

posiadający nowoczesny układ formowania wiązki ultradźwiękowej i zaawansowane rozwiązania elektroniczne wykorzystujące układy programowalne zapewniające precyzyjne obrazowanie.

Głowice:

  • Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych.
  • Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów.
  • Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa do badań noworodków i niemowląt, w tym do badań przezciemieniowych mózgu.
Zakup aparatu był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013